Dragon Sword Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   196 76% with 25 votes

Lát lên những kẻ thù và lấy potions để sử dụng phép thuật chống lại họ trong sidescroller này mát mẻ.

Điều khiển:
A / D -. Di chuyển
J - Tấn công
K -. Chuyển
L -. Chọn thuật
WJ -. Magic Attack.

FightingActionMagicSwordDragon