Super Pang - The Tournament Đảo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Bắn tất cả các quả bóng nảy! Một phiên bản của trò chơi flash Pang!

Điều khiển:
Arrow Keys - Movement
Space - Bắn

SuperPangIslandTournament