Martin Mystery: Đảo Zombie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   911 45% with 20 votes

Java giúp bạn bè Undead dậm và đáng sợ-crawlies trong twist khủng khiếp trên trò chơi giữa chừng Whack-a-nốt ruồi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyMartinMysteryZombieIsland