استالینگراد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی است به جای سلاح های دفاعی در موقعیت های مناسب برای محافظت از پایگاه خود را. شما می توانید دفاعی خود را ارتقا دهید به عنوان دوست دارید. استراتژی خواهد بود را امتحان کنید و متنوع به دلیل چسبیدن به یک نوع سلاح نمی خواهد شما را برنده. سعی کنید برای کشتن تمام واحد های و برای حداکثر طلا و دفاع بهتر در دور آینده. سازمان دیده بان ما برای هوا. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Play This Game = Use mouse (point and click)

SpaceStalingrad