استالینگراد زمستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما سوکولوف گروهبان، سرباز شوروی شرکت در نبرد استالینگراد در سال 1942. زمستان سخت روسیه تا استالینگراد ضربه اما آلمانی ها در حال نشان دادن هیچ نشانه ای از توبه پذیر است. حفاظت از سرزمین مادری!

کنترل بازی:
کلید های arrow = MoveA = تفنگ ساقه = پرتاب مهمات بیشتر grenadeCollect است از جعبه سلاح. در یک واحد با ماوس خود کلیک کنید تماس بگیرید بازگشت به بالا است.

AdventureWinterStalingradWinters