زمستان آرایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در طول زمستان به تعداد زیادی از مراقبت از پوست خود را مرطوب آن و ساخت آن را زیبا تر در راه مناسب لازم است. بدون فراموش کردن که در طول فصل سرما شما هنوز هم باید زیبا باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverWinterMake-up