Stalingrad Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của trò chơi là để đặt vũ khí phòng thủ ở các vị trí thích hợp để bảo vệ cơ sở của bạn. Bạn có thể nâng cấp phòng thủ của bạn như bạn muốn. Một chiến lược là để thử và được đa dạng vì gắn bó với một loại vũ khí sẽ không làm cho bạn giành chiến thắng. Cố gắng để giết tất cả các đơn vị cho vàng tối đa và bảo vệ tốt hơn trong những vòng tới. Xem của chúng tôi cho các đơn vị không khí. Chúc may mắn!

Điều khiển:
· Play This Game = Use mouse (point and click)

SpaceStalingrad