بچه فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

برخی از فضانوردان از طریق فضا سفر می کردند و کشف یک سیاره جدید. آنها در زمان نگاه بر روی این سیاره و توسط ربات بیگانه مورد حمله قرار گرفتند. ناگهان کسی در تلاش برای کمک به کمک، بچه فضایی!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت
= چاقو
= ساقه
R = بارگذاری

Shooting Army Aiming ActionSpace