تفنگ استاد یورش 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

هدف شما این است برای زنده ماندن تا زمانی که ممکن و نابود کردن دشمن به کسب امتیاز. آیا شما آنچه را که لازم برای زنده ماندن؟

کنترل بازی:
A / D - حرکت انجمن W / S - صعود به بالا / پایین انجمن E - پرتاب نارنجک R
- پرتاب معدن مجاورت فاصله
-. انتخاب سریع یک انجمن از Ctrl سمت چپ - دولا شدن.
1 - 3 - تغییر حالت های شلیک.

ArmyShootingActionMasterOnslaught