فوتبال اراذل و اوباش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پا زدن برخی از الاغ در این بازی خوب مبارزه گرافیک!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSoccerThugs