ضربه محکم و ناگهانی شکل: ژاپن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ضربه محکم و ناگهانی شکل ژاپن عاقبت بازی پازل محبوب است که در آن شما باید الگوهای مختلف را با قطعات پر کنید. قطعات در اندازه ها و فرم های مختلفی قرار می گیرند - به سادگی آنها را به صفحه بکشید و موقعیت های صحیح آن ها را پیدا کنید تا الگوی کاملاً پر شود. هر چه حرکات کمتری نیاز داشته باشید ، بهتر آیا می توانید تمام سطوح را در زمان ضبط به پایان برسانید؟

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Matching Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking