بازی ناروتو تطبیق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

پیدا کردن یک جفت از شخصیت ناروتو.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android NarutoGame