ساقه جواهرات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

هدف شما این است برای روشن شدن همه سنگهای از هیئت مدیره است. شما به آنها شلیک سنگهای قیمتی و زمانی که سه بار یا بیشتر از سنگهای همان رنگ گرد هم می آیند آنها منفجر شود. جواهرات که جدا از بقیه سقوط منفجر خواهد از موس خود را به جایی که می خواهید گوهر بعدی بروید و کلیک کنید تا آتش ضربه too.Point.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingBoard Matching Android Gems