Biển Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Xây dựng thành phố dưới nước rất riêng của bạn
Gợi ý:.
Nếu bạn muốn cấu trúc của bạn để xoay chỉ cần nhấp vào cấu trúc cho đến khi bạn có được vị trí bạn muốn.


Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDecorate