Thành phố hiện đại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Tạo thành phố rất của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDecorateModernCity