Trung Quốc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm cho Trung Quốc của riêng bạn. Xây dựng nhà, tường và đặt chúng bất cứ nơi nào bạn vui lòng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsDecorateChina