העיר מודרנית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   13 25% with 4 votes

צור העיר שלך מאוד.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsDecorateModernCity