Sea משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לבנות העיר מתחת למים שלך מאוד משל רמז, תמונה:.
אם אתה רוצה המבנה שלך כדי לסובב פשוט לחץ על המבנה עד שאתה מקבל את העמדה שאתה רוצה.


בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

KidsDecorate