Reaktor Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhiệm vụ của bạn là để làm sạch lò phản ứng hạt nhân bị hỏng và tiết kiệm 15 hành tinh khỏi sự hủy diệt nhất định. Bạn phải phù hợp với khối plutonium màu để chấm dứt chúng. Nếu họ chạm vào lõi lò phản ứng, bạn đang đi!

Điều khiển:
Vào vùng reaktor 8 khu vực nơi bạn có phù hợp với plutonium màu blocks.Press nút chuột trái để xoay reaktor vào bên phải nút phát hành position.After, khối plutonium màu được bắn từ các core.Join ít nhất 3 khối plutonium của cùng một màu sắc để tiêu diệt them.Your nhiệm vụ là để làm sạch vùng reaktor toàn Don 't cho bất kỳ ngành nào được lấp đầy, bởi vì bạn sẽ mất một cuộc sống!

SkillReaktor