Reaktor משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

המשימה שלך היא לנקות כורים גרעיניים שבורים ולשמור 15 כוכבי לכת מהשמדה ודאית. עליך להתאים בלוקים צבעוניים פלוטוניום כדי לסיים אותם. אם הם נוגעים בליבת הכור, youre נעלם!

בקרות משחק:
כניסה למרחב Reaktor 8 בסקטור שבו אתה משחק פלוטוניום בצבע blocks.Press לחצן העכבר השמאלי שלך כדי לסובב את Reaktor לשחרור כפתור position.After ימין, גוש פלוטוניום בצבע הוא ירה מcore.Join לפחות 3 בלוקים פלוטוניום של אותו הצבע להרוס את משימת them.Your היא לנקות את כל אזור Reaktor! דון לא לתת לקבל מלא כל מגזר, כי אתה משוחרר חיים אחד!

SkillReaktor