Pucca پریدن طناب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3318 64.71% with 51 votes

Pucca و دوستان او عاشق پریدن طناب. شما باید برای کمک به آنها، تلاش برای هرگز اجازه نمی دهد آنها را بخورید اگر شما نمی خواهید بیش از شروع دوباره از صفر. از Z، X، C و کلید V استفاده کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillPuccaJumpingRope