Pucca nhảy dây Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3318 64.71% with 51 votes

Pucca và bạn bè của cô yêu nhảy dây. Bạn sẽ phải giúp đỡ họ, cố gắng không bao giờ để cho họ rơi nếu bạn không muốn bắt đầu lại từ con số không. Sử dụng Z, X, C và V phím.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillPuccaJumpingRope