شاهزاده خانمها لباس حمل می کنند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دختران فکر کرده اند که وقت آن رسیده است که مطلبی جدید در کانال رسانه های اجتماعی خود ارسال کنند! چه چیزی ممکن است از سبک مد مورد علاقه شاهزاده خانم های ما هیجان انگیزتر باشد؟ حدس زده اید: لباس های بیشتر و انتخاب های بیشتر! به چیزی مد روز فکر کنید که پیروان جوانشان مطمئناً آن را دوست خواهند داشت! چیزی مرسوم ، مد روز؟ سپس لباس ها و لباس های مختلف گنجه را امتحان کنید! وقت آن است که لباس شاهزاده خانمهای دوست داشتنی خود را انجام دهیم! طرفداران مطمئناً آن را دوست دارند و دختران دوست دارند در صفحه رسانه های اجتماعی خود لایک و قلب بیشتری ببینند! لذت بردن از بازی این لباس سرگرم کننده بازی پیراهن لباس در اینجا در y8.com!

کنترل بازی:
در بازی

Gadget Girl Dress Up Princess Html5 Makeover / Make-up Social Touchscreen Idea Studios