hình ảnh đố đoán hình ảnh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

chọn một trong ba chủ đề quốc gia, cờ và những người nổi tiếng và sẵn sàng đưa ra câu trả lời đúng. dưới mỗi bức tranh, bạn có ba giải pháp và bạn cần chọn một trong số chúng. tận hưởng và học hỏi một cái gì đó mới có thể!

Điều khiển:
trong game

Puzzle Quizz Unity Webgl Thinking