Ninjago مرده زمین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   28080 77.78% with 360 votes

ماجراجویی کای در غار، به شما کمک کند کای کشتن بیگانگان و تکمیل تمامی سطوح از این بازی، مراقب باشید زیرا از بیگانگان خطرناک است.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Ninjago Ninjago Dead Land