نیروی دریایی بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

برای تکمیل هر سطح شما باید همه از مردان در آب نجات. نابود کردن زیردریایی حمله به کشتی خود را با اژدر خود را به نگه داشتن ناوچه خود را شناور.
از قایق های گشتی هلیکوپتر شما حمله. نابود کردن آنها را با اژدر خود را. هلیکوپتر حمله Seahawk شما حمله، موشک تنها ناوچه خود را 'می تواند به شما از آنها محافظت می کند.


کنترل بازی:
کلید های arrow - کنترل هلی کوپتر
فاصله - اژدر به فضا پرتاب شد.

ActionHelicopterSubmarineNavyGame