چند منظوره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنمای کپیرایت در اطراف جمع آوری قرص سبز. هر بار یک قرص خورده می شود، بخش جدیدی از کوله پشتی به نظر می رسد، عقب نشینی پشت سر. اجتناب از خطرات مختلف و رسیدن به خروج. خروج از طریق خوردن تمام قرص های سبز بر روی سطح، قفل می شود. 8 سطح در دشواری وجود دارد.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Traps Collecting Snake Retro Unity Webgl