multipod เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   10 100% with 1 votes

แนะนำหนอนรอบเก็บเม็ดสีเขียว ทุกครั้งที่กินยาจะมีตัวหนอนส่วนใหม่ปรากฏขึ้นตามหลังศีรษะ หลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ และถึงทางออก ทางออกถูกปลดล็อคโดยการกินยาสีเขียวทั้งหมดในระดับ มี 8 ระดับเพิ่มขึ้นในความยากลำบาก

ตัวควบคุมเกม:
ในเกมส์

Arcade Traps Collecting Snake Retro Unity Webgl