bội số Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

hướng dẫn sâu bướm xung quanh thu thập thuốc màu xanh lá cây. mỗi khi một viên thuốc được ăn, một đoạn sâu bướm mới xuất hiện, kéo theo sau đầu. tránh các mối nguy hiểm khác nhau và đạt được lối ra. lối ra được mở khóa bằng cách ăn tất cả các viên thuốc màu xanh lá cây trên cấp độ. Có 8 cấp độ tăng dần về độ khó.

Điều khiển:
trong game

Arcade Traps Collecting Snake Retro Unity Webgl