ماه خیش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

استفاده از کشتی فضایی استخراج از معادن خود را به حفاری تا طلا ماه در در حالی که اجتناب از دولت فضای ملی.

کنترل بازی:
کنترل: پیکان (فلش) چپ - حرکت می کند ARROW LeftRight - حرکت می کند ARROW RightUp - پیکان JumpDown - های آتش نشانی نوار LaserSpace - مته

FunnyMoonMiner