کنار استخر، دیدار هیولا سومو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بد گویی کردن از دشمنان از حلقه کنار استخر و در کنار استخر، دیدار هیولا سومو.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMonsterPoolsideSumo