ضربات جادویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

طول می کشد بیش از یک جفت از انگشتان پا جادویی برای کشف کردن و راه اندازی که در آن توپ می رود.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی توپ برای شروع، و سپس کلیک کنید برای تنظیم ارتفاع، جهت و ضربه ی بلند. توجه به جهت باد.

SportsBallSoccerAdverMagicalKicks