اره برقی چشم لندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اره برقی چشم لندن یک بازی اره برقی اره مویی ساده و معمولی است که دارای چشم مشهور برجسته لندن است. قطعات ساده از اره منبت کاری اره مویی را بکشید و رها کنید تا زمانی که تصویر کامل تصویر بزرگ را کامل کنید. این بازی بهتر است در حالت تمام صفحه انجام شود. از انجام بازی اره برقی چشم لندن در اینجا در y8.com لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Jigsaw Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen