Overs trái Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Các thực phẩm đã đi xấu. Stomp vào nó trước khi bạn bắt đầu nôn mửa!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyLeftOvers