Kyoken Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Điều này có vẻ như một nhà sản xuất gặp khó khăn với tôi. Ngọt hoặc xược Bạn quyết định!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyKyoken