آمار برنده تمام پولها 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حرکت موس خود را در دایره ی سفید در سمت راست را به هدف و کلیک کنید به ساقه.

کنترل بازی:
استفاده از اشاره گر ماوس به هدف و آتش فلش خود را!

SportsMouse SkillAdverAndroid Jackpot