مسابقه تیراندازی با کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

مینی مسابقه تیراندازی با کمان شروع شده است. بیا اینجا خود را به چالش!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

SportsMouse SkillArcheryContest