Staggy 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

هدف از این بازی ساده است، شما با شکار کردن به عنوان بسیاری از پسر پیشاهنگی به عنوان شما می توانید. شما را وادار به خرید سلاح های شیطانی اعم از محورهای جنگ به سابرز نور است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به مثله پیشاهنگان پسر مزاحم. سعی کنید با برداشتن قدرت یو پی اس که شما می توانید از پیشاهنگان پسر کشته شده. لذت بردن از!

کنترل بازی:
· Movements = Arrow Keys · Attack = Space Bar · Change Weapon = 1 - 7 Keys

Upgrade Sword Fighting Medieval Killing ArcheryStaggy