Hit The Jackpot 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Di chuyển chuột của bạn trong vòng tròn màu trắng ở bên phải để nhắm và nhấp chuột để bắn.

Điều khiển:
Sử dụng con trỏ chuột để nhắm bắn và mũi tên của bạn!

SportsMouse SkillAdverAndroid Jackpot