طوفان HELI بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Youve شده دست یک ماموریت از کارفرمایان برای نجات همه نیروهای همکار خود را. شما ابتدا باید آنها را پیدا کنید، آنها را انتخاب کنید و آنها را به پایگاه اصلی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureHeliStorm