طوفان مکاننما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زنده ماندن در جهان از مکان نما و اینترنت. powerups جمع آوری برای کمک به شما در راه خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureCursorStorm