Con trỏ bão Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tồn tại trong thế giới của con trỏ và internet. Thu thập powerups để giúp bạn trên con đường của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureCursorStorm