Snatcher con trỏ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Một trò chơi người Nhật kỳ quặc là mục tiêu là để không có được con trỏ chuột của bạn bị bắt cóc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionCursorSnatcher