Cơn bão Winds 1.5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chọn tháp pháo của bạn một cách khôn ngoan như bạn giữ kẻ thù ở vịnh và tiếp tục nâng cấp cơ sở của bạn của tháp pháo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyStormWinds