סערת רוחות 1.5 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

בחר הצריחים שלך בחוכמה עוד אתה שומר אויבים במפרץ וממשיך לשדרג את הבסיס של צריחים שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyStormWinds