به Gumball اسنوبورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   77 50% with 14 votes

زمستان آمده است و به Gumball آماده است برای سعی کنید برخی از اسنوبرد. کمک به او را به پایین از بالای کوه بهترین راه ممکن است. اجتناب از همه موانع با استفاده از موس را به حرکت به Gumball، با شتاب تمام قلب برای بازیابی زندگی و امتیاز با گرفتن حداکثر تعداد از الماس است. کلاهبرداری با استفاده از سطح شیب دار پرش و جهش خود را ارتقا دهید فشار دادن نوار فضا. موفق باشید! کنترل: استفاده از موس را به حرکت Gumball و فاصله برای پرش.

کنترل بازی:
در بازی

Sports Cartoon Girl Jumping Skateboard Stunt Gumball Snowboarding