اژدهای طلایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   131 92.86% with 14 votes

شکست حریف خود را با استفاده از شمشیر و مهارت های خود را

کنترل بازی:
ASWD برای جنبش
J و K برای حمله

FightingGoldenDragon