Rồng Vàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   131 92.86% with 14 votes

Đánh bại đối thủ của bạn sử dụng thanh kiếm và kỹ năng của bạn

Điều khiển:
Aswd cho phong trào
J và K để tấn công

FightingGoldenDragon