Rồng Vector Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2511 69.44% with 36 votes

Đi xuống kẻ thù không gian huyền thoại với 5 yếu tố hoặc snot rồng.

Điều khiển:
Chuột di chuyển

ActionShoot 'em UpDragonSpaceMouse SkillVector