Nóng Bánh xe Dragon Fire: Pursuit Scorched Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Chủng tộc xung quanh mạch nhanh như bạn có thể, trước khi con rồng được bạn!

Điều khiển:
Mũi tên lên để tăng tốc.
Mũi tên trái Chỉ đạo trái / phải
không gian. Thanh để phanh.
H chính-Để được trợ giúp.

ActionDragonRacingTiming WheelsFireScorchedPursuit